Izba Tradycji

Wyższy Urząd Górniczy

Historia Izby Tradycji

25 października 2012 r. w ramach uroczystych obchodów 90-lecia istnienia nadzoru górniczego w Polsce, odbywających się pod hasłem „Górnictwo z zasadami”, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Izby Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego. Zgromadzono w niej szereg interesujących eksponatów przedstawiających historię polskiego nadzoru górniczego. Wśród nich znajdują się zbiory dawnych przepisów górniczych, reprodukcje starych map, planów i schematów zatwierdzanych przez nadzór górniczy, archiwalne zdjęcia pracowników nadzoru górniczego oraz liczne przyrządy pomiarowe i specjalistyczne. Szczególnie cennymi eksponatami Izby Tradycji są narzędzia górnicze z XIX w. – korytko drewniane do przygotowania glinki przebitkowej z kopalni “Fryderyk” i skórzane nakrycie głowy tarnogórskiego gwarka.

Nowa Izba Tradycji mieści się obecnie w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, który został oddany do użytku w grudniu 1925 r. Pierwotnie była to elegancka willa, zaprojektowana przez architektów z Unii Budowlanej w Katowicach. Mieszkał w niej jeden z dyrektorów Fabryki Materiałów Wybuchowych „Lignoza” w Krywałdzie (obecnie dzielnica Knurowa). Po II wojnie rezydencja przemieniła się w budynek wielorodzinny. 

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z marca 2012 r. dawna willa została objęta ochroną jako część „historycznego układu urbanistycznego”, tzw. południowej dzielnicy śródmieścia Katowic.

Pomóż wzbogacić nasze zbiory

Posiadasz eksponaty które można przekazać do naszej Izby?

Praca nad pozyskiwaniem i prezerwacją pamiątek związanych z górnictwem oraz w szczególności nadzorem górniczym to niekończące się zadanie, w którym każda pomoc jest mile widziana i ma ogromne znaczenie. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i przesyłanie informacji, jeśli posiadają Państwo wiedzę o niezagospodarowanych zasobach które można by w naszej Izbie umieścić.  

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Telefon

tel. 32 736 17 00
fax: 32 251 48 84
fax: 32 736 18 29

Email

wug@wug.gov.pl